Laika apstākļi Kārsavas novadā

B
-5

G
-5

-5

K
-5

-5

M
-5

M
-5

N
-5

P
-5

P
-5

S
-5

-5

0