Laika apstākļi Meteoroloģiskās stacijās Ķīnās

L
-1

Z
+3

0