Laika apstākļi Rēzeknes novadā

A
+5

+5

B
+5

+5

+5

Č
+5

+5

D
+5

+5

+5

F
+5

G
+5

+5

+5

G
+5

I
+5

Ī
+5

K
+5

+5

+5

L
+5

+5

+5

+5

+5

+5

M
+5

+5

M
+5

+5

N
+5

O
+5

P
+5

+5

R
+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

S
+5

S
+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

+5

V
+5

+5

Z
+5

0