Laika apstākļi Kārsavas novadā

B
+23

G
+23

+23

K
+23

+23

M
+23

M
+23

N
+23

P
+23

P
+23

S
+23

+23

0