Laika apstākļi Ziemeļu reģionā

A

G
+22

L
+22

0